Quy trình

Các bạn sinh viên lưu ý:
Hệ thống Đăng ký môn học cho phép sinh viên trong trường sử dụng để đăng ký các môn học theo chương trình đào tạo của nhà trường thông qua mạng máy tính. Các bạn sinh viên lưu ý thường xuyên xem thông báo trên website này để chủ động trong quá trình đăng ký học.
• Các bạn sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản tại http://acc.hpu.edu.vn
• Các bạn sinh viên chưa có tài khoản tại http://acc.hpu.edu.vn vui lòng lên phòng QTM tại tầng 2 nhà G để hỗ trợ tạo tài khoản
Khi đăng nhập thành công, các bạn sẽ có thể thao tác đăng ký môn học cho học kỳ hiện tại.
Khi có kế hoạch đăng ký sinh viên mới có thể đăng ký được
Nếu các bạn sinh viên bị lỗi khi đăng ký, vui lòng liên hệ với cố vấn theo danh sách tại đây
Kiểm tra điều kiện đăng ký môn học xem tại đây 

Mọi thắc mắc về Thời Khóa Biểu, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải đáp

Đăng nhập

Thông báo:
Phòng đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm 2016-2017.
Xem lịch đăng ký chi tiết tại đây
Ngày 24/12/2015
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà